Mitä Rotary on?

TILAISUUS OPPIA
Rotaryliike on yli 100 vuotta vanha organisaatio jossa on yli 1,2 miljoonaa jäsentä. Jokainen Rotary on tervetullut jokaisen klubin kokoukseen, liikkui hän sitten missä päin maailmaa tahansa.Miksi olemme rotareita? Jokaisella jäsenellä on varmasti ollut omat syynsä liittyä rotareihin mutta meitä yhdistävä asia on se, että Rotaryt ovat paikkakuntansa eri ammattikuntien johtavia edustajia ja asiantuntijoita. Eräs rotary on taannoin esittänyt klubikokouksessa Rotaryn henkilökohtaisesta näkemyksestä seuraavaa: ”Meillä rotareilla on tilaisuus oppia toisiltamme, usein alansa hyvin korkeatasoisilta asiantuntijoilta sellaista, mihin muuten emme olisi saneet tilaisuutta perehtyä, emmekä olisi ymmärtäneet osittaa mielenkiintoakaan.”

MAAILMAN PARHAAT ASIANTUNTIJAT
Rotarytyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoisen työn avuilla maailman parhaat asiantuntijat ovat rakentaneet koulutus- ja informaatiojärjestelmän jonka avulla rotaryt voivat halutessaan kouluttaa itseänsä yhä vaativampiin tehtäviin organisaatiossa. Tämä koulutus kehittää yhtä lailla jäsenten pätevyyttä työelämässä, yhteiskunnassa ja kansainvälisissä tehtävissä.

HUOMAA TAPAHTUMAKALENTERI
Klubimme kokoontuu kerran viikossa perjantaisin klo 11.45 – 13.00 lounaskokouksiin luentojen, keskustelujen, rotarytietouden jakamisen merkeissä. Välillä toteutamme projekteja, vierailuita sekä juhlia yhdessäolon merkeissä. Näihin asioihin voit tutusta tapahtumakalenterissa.

TOVERUUTTA ILMAN TALOUDELLISIA SIDONNAISUUKSIA
Meiltä kiireisiltä ihmisiltä jää usein huomaamatta että hyvin suuri osa päivittäisestä elämästämme kuluu toimeentulon hankkimiseen ja välttämättömien arkisten asioiden hoitamiseen. Emme huomaa kiireen keskellä, että suurin osa elämän täyttävistä ihmissuhteista perustuu vain taloudellisiin sidonnasuuksiin. Me rotaryt pyrimme siihen, että vapaaehtoistyön ja aktiivisen klubitoiminnan tuloksena syntyisi aitoa toveruuta ja voisimme olla hyödyksi toisillemme joka on kuitenkin arvokkainta elämässä.

ROTAREIDEN NELJÄ TÄRKEÄÄ KYSYMYSTÄ:
Rotaryklubin toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet jossa ns. neljän kysymyksen kautta rotaryt pyrkivät edistämään erilaisia toimintatapoja kysymällä arvomaailmaasi seuraavasti:
1 Onko kerrottu totta?
Is it the truth?

2 Onko se oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan?
Is it fair to all concerned?

3 Luoko tämä hyvää tahtoa ja parempaa ystävyyttä?
Will it build goodwill and better friendships?

4 Olisiko se kaikille asianosaisille heidän etunta mukaista?
Will it be beneficial to all concerned?